top of page

מענים טיפוליים

ברגע הראשון שאנחנו מגיחים לאוויר העולם אנחנו חלק מתוך יחידה משפחתית. אנו נולדים לתוך קבוצה שאינה מהווה רק אוסף של פרטים שונים, אלא גם מסגרת חברתית ורגשית המספקת לנו יציבות, אהבה, תמיכה והקשר רגשי.

 

 להיות חלק ממשפחה משמעו קבלת מקום ותחושה של שייכות, גם כאשר יש התמודדויות ואתגרים. המשפחה היא הסביבה הראשונית בה אנו למדים להכיר ברגשותינו, לבנות יחסים, ולהתמודד עם השפעות מערכת היחסים שלנו על חיינו. בדומה למערכת המשפחתית, תהליכים קבוצתיים טיפוליים מהווים קרקע להתפתחות אישית של הפרט.  

 

הקבוצה משמשת כ"מיקרו-קוסמוס" של העולם בחוץ ומהווה כמעין "מעבדה" בה יכול היחיד לחקור את רגשותיו, התנהגותו, ומחשבותיו דרך האחרים. טיפול קבוצתי או פסיכותרפיה קבוצתית הינה שיטת טיפול בה מטפל אחד או יותר מטפלים בקבוצה קטנה של מטופלים יחד, כקבוצה מונחית.

ההבדל המהותי בין הטיפול הפרטני לטיפול הקבוצתי, הוא העובדה שהמשתתף מקבל פידבקים לא רק מהמטפל עצמו, אלא מכלל חברי הקבוצה וכי הקבוצה הינה ייצוג של המשפחה הגרעינית. הטיפול מכוון להבנת קשייו של המשתתף ומעודד לשינוי קוגניטיבי, התנהגותי ורגשי. ​
 

רוב המפגשים שלנו כיום מתקיימים ביפו, אך אנחנו בשאיפה להתרחב למקומות נוספים בארץ בעתיד. כל מנחי הקבוצות שלנו הינם אנשי טיפול בעלי ניסיון מקצועי רחב. 
 

המענים הטיפוליים שלנו 

bottom of page