tv-cabinet-modern-living-room-with-armchair-plant-dark-marble-wall-3d-rendering.jpg

דופק לעסקים

אנחנו בדופק רואים ארגונים עסקיים בתור מארג אנושי.

במארג הזה מתקיימות אינספור מערכות יחסים:

בעולמם התוך-אישי של העובדים,

במישור הבין אישי של עובד-לעובד או עובד-למנהל,

וברובד הארגוני- בין העובד לחברה.

כל מערכת יחסים שכזו היא בעלת השפעה מכרעת על הרווחה האישית של העובדים ועל תפקודו של הארגון.

בסדנאות שלנו אנחנו מעבירים בצורה חווייתית,

ערכים מרכזיים מעולמות הייעוץ והטיפול הקבוצתי,  

במטרה לתת כלים להתמודדות טובה יותר עם אתגרי העובדים, ליצור או להעצים את השייכות למקום העבודה ולצוות, 
למצוא את המשמעות והמימוש במסגרת התפקיד וכמובן לקחת הפוגה משגרת היומיום העמוסה. 

אנחנו מציעים מענים חד פעמיים ותהליכיים, העוסקים במגוון תכנים:

גיבוש צוותי, זיהוי פוטנציאלים ושאיפות, קונפליקטים בינאישיים בצוות, שחיקה, משמעות ומימוש עצמי, התמודדות עם דחק, תקשורת מקרבת ויעילה, פיתוח מנהלים ועוד.  

תוצאות הסדנאות של דופק: 

🪄 עובדים יותר רגועים ויותר מחוברים לעצמם 

🪄הגברת האפקטיביות והמוטיבציה של העובדים 

🪄 הגברת תחושת השייכות לארגון ולעובדים

🪄 פיתוח יכולת חשיבה יצירתית לפתרון בעיות 

🪄 למידת כלים להתמודדות עם לחץ ומתח 

🪄 הגברת תחושת המימוש העצמי במקום העבודה 
🪄 מעבר מעמדה פאסיבית לעמדה אקטיבית 

הסדנאות המוצגות מטה הן רק הצעה.

נשמח לבצע התאמות לאופי הארגון וצרכיו.

תוכניות ליווי תהליכיות

סדנאות חד-פעמיות

הרצאה + סדנה

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
arrow&v