Search
  • dofek

שינוי

Updated: Oct 9, 2019

מעורר אצלכם סיכוי לצמיחה או פחד מהתמוטטות?שינוי הוא מצב הדורש מאיתנו לעבור ממקום מוכר ובטוח, למצב של חוסר ודאות ולעתים גם חוסר שליטה.

בד"כ הוא מרעיד את הקרקע שלנו ומתוך חווית הישרדות אנו נפגשים עם "אני" אחר שלא פגשנו זמן רב. פתאום יש לנו יכולת לגייס כוחות, לגייס תמיכה, להיות יצירתיים ולהיפתח לאפשרויות שונות.שימו זרקור הבוקר על שינוי כלשהו שעשיתם בחייכם. בדיעבד, במה הוא שירת אתכם? מה קיבלתם או איבדתם בעקבותיו? האם הפחד היה כמו שדמיינתם?


מוזמנים לשתף, או סתם לחשוב בלב.

6 views

להרשמה