Search
  • dofek

מילים ומשמעותן

Updated: Nov 6, 2019

"אבל את יודעת שהוא אוהב אותך, אז למה חשוב לך לשמוע את זה כל פעם מחדש?" שאלתי אותה. "כדי להיות בטוחה", היא ענתה לי.

כמה כוח יש במילים וכמה זילות לפעמים יש בהן כשהן נאמרות כלאחר יד.

מצד אחד, התיקוף של הסביבה מייצר תחושת ערך. כשאנו שומעים פידבק על הרגשות שמתעוררים כלפינו אנו חשים מוערכים, אהובים, רצויים. מצד שני, מילים יכולות להיאמר ללא כל מעשה לצידן המממש את קיומן. כך מתערער לו האמון והביטחון באדם שלצידנו.

בעולמנו היום, כאשר מחנכים אותנו בכל מדיה אפשרית להתחבר "לכאן ועכשיו", מילים יכולות לקבל משמעות ופרשנות שונה בין אדם לאדם.

כמה פעמים קרה לך שהדייט שלך הצהיר "את מושלמת", והתנהגותו לאחר המפגש לא הייתה בהלימה עם המילים שזרק לאוויר? האם זה אומר שיום למחרת את כבר לא הבחורה המושלמת שהוא פגש, או שמא הוא התחבר ואמר את שהרגיש באותו רגע נתון אך לאחר מכן כוונותיו השתנו?

"תתחיל לרסן את לשונך ולבלום את שפתיך, ותפרוש לדבר דברים בטלים במידה כזאת, עד שיהיה יותר קל בעיניך אפילו להניע את האיבר הכי כבד שבגופך מאשר להניע את לשונך, כי מבין כל האיברים, הלשון חוטאת הכי מהר בשל קלותה ומהירות תנועתה ללא אמצעי עזר"

- רבנו בחיי אבן פקודה (מתוך הספר "חובות הלבבות").

נקודה למחשבה.

*הפוסט מופנה לשני המינים.

המשך יום נפלא :)
3 views

להרשמה