Search
  • dofek

מה הקשר בין פרעושים לבינוניות?

באירופה של המאה ה-19, הייתה תופעה מיוחדת במינה - קרקסי פרעושים. תעשו גוגל. כידוע (לשני אנשים בעולם), פרעוש יודע לקפוץ לגובה של עד פי 300 מגובהו. הוא חיית הניתור הטובה ביותר בטבע.

האם לדעתכם אפשר לאלף אותו לקפוץ לגובה נמוך יותר? התשובה בסרטון.

האם אתם יכולים לזהות איזה מסגרות היוו עבורכם סוג של "קרקס"?

מה הנקודה המקסימלית אליה אתם יכולים להגיע, אם לא הייתם בתוך מסגרת גבולות (גבולות שאתם שמים לעצמכם, גבולות של התרבות בה גדלתם, גבולות שהסביבה הציבה לכם)?

מוזמנים להגיב, לחשוב בלב או סתם להמשיך הלאה בחיים :0 views

להרשמה