Search
  • dofek

כל מי שאני

Updated: Oct 9, 2019

חשבתי כי מן הראוי שאציג את עצמי. לרגע זה נראה פשוט וקל, ומה בעצם, יכול להיות יותר טבעי? ולפתע זה נעשה מאוד קשה ומסובך - על כל פנים בשבילי.

לפתע אני נותנת דעתי שבשום פנים אני לא תמיד אותו דבר. שבעצם בכל מקום הנני מישהו אחר, ותלוי איך אני, בעיני מי? כך שפתאום ראיתי, שאני בעצם, בבת אחת, המון אני.

כבר שמעתי מאחורי גבי אומרים עליי: "היא אדם שקט, שליו, תמיד נינוח אף פעם לא יוצאת מגדרה" - והקשבתי לכך בפליאה. שמעתי אחרים אומרים: "זאת? לא יושבת לרגע בשקט, תמיד זזה, לא מוצאת לעצמה מנוחה".

העניין הוא שכל הזמן את משתנה, ושום דבר, גם לא את, נשארת, כשהיית בראשונה.

פתאום זה נעשה מסובך לעשות היכרות ולהציג לפניכם אותי. אבל כבר אמרתי, הכל נעשה לי לא פשוט. כי מה שאני שומעת לעתים על עצמי, בכלל לא דומה לי, לדעתי.

אז אני מציעה שכל אחד יבחר לעצמו ממני מה שלו נראה, כי האמת היא מדהימה, אדם יכול להיות גם כך וגם היפוכו של זה. וכל העניין נראה כמו עניין של השקפה ומבט. כל אחד בוחר לשים דגש על מה שמשקף לו את עצמו".

בואו נבחר להתבונן על האחר, מתוך הסתכלות על עצמנו.

מראות.

2 views

להרשמה