top of page

למי מתאים טיפול קבוצתי דינמי?

טיפול קבוצתי דינמי יכול להתאים לאנשים מסוימים ולאחרים לא. כאשר מועמד פונה להצטרפות לטיפול קבוצתי דינמי, מנחי הקבוצה יקבעו לו מפגש אינטייק לבדיקת התאמה. אינטייק הוא מפגש בו המטפל נפגש יחד עם המטופל אשר נדרש לספר על סיבת הגעתו לטיפול ועל חייו האישיים. בסיום האינטייק המטפל יציג את התרשמותו והמלצותיו הטיפוליות להמשך התהליך הטיפולי. כל אדם יכול להתעניין בתהליך של טיפול קבוצתי ולעבור מפגש אינטייק. יחד עם זאת, עדיף שמועמדים מסוימים יפסלו את עצמם לפני כניסתם לקבוצה, במקום שיעברו את אי הנעימות הכרוכה באי התאמה או נשירה ממנה.

בדרך כלל, חבר בקבוצה יהיה מרוצה מהתהליך האישי שהוא עובר, אם:

  1. לפי תפיסתו, הקבוצה עונה על צרכיו האישיים - יעדיו בטיפול.

  2. הוא מפיק סיפוק מיחסיו עם שאר החברים.

  3. הוא מפיק סיפוק מהשתתפותו במשימה הקבוצתית.

  4. הוא מפיק סיפוק מחברותו בקבוצה בהשוואה לעולם החיצון.

למי טיפול קבוצתי דינמי לא מתאים?

מטופל הסובל ממצוקה גבוהה מאוד שנובעת מלחץ סביבתי קיצוני, קונפליקטים פנימיים, כוחות אגו בלתי מספיקים או שילוב כלשהו של אלה עלול להיות מוצף כל כך בחרדה שרבות מפעילויותיה של קבוצה דינמית ארוכת טווח לא בטוח יתאימו לו.

בשלביה הראשונים של העבודה הקבוצתית, הקבוצה בונה את עצמה, מייצרת את הקשר ואת האינטימיות הנדרשת כדי שזו תהפוך לכלי טיפולי יעיל. לכן, מצוקה נפשית חמורה או משבר בשלבים ראשונים לא בהכרח יקבלו מענה הולם בתחילת התהליך הדינמי והמטופל יכול להרגיש תסכול מכך שהקבוצה לא יכולה לספק לו את המענה לו הוא זקוק, ולכן מומלץ לאדם כזה לפנות למתכונת טיפולית אחרת, או לשלב טיפול קבוצתי יחד עם טיפול פרטני.

מועמדים חסרי גישה פסיכולוגית, חסרי יכולת התבוננות עצמית, בעלי נטייה להכחשה, חסרי מודעות, בלתי רגישים פסיכולוגית – עלולים לחוות חוסר התאמה בין צורכיהם האישיים ליעדי הקבוצה. מודעות פסיכולוגית היא משתנה חשוב במיוחד, שכן היא מסייעת למטופל להיכנס למצב "עבודה טיפולית" המניבה תוצאות חיוביות. אחרת, עלול לחשוב המטופל, למשל: "כיצד התבוננות על יחסיי עם חברי הקבוצה יכולה לעזור לי עם העצבים הרופפים שלי?" או "כיצד התבוננות על האופן בו אני יוצר קשר יכולה להיות רלוונטית בתוך מערכות יחסים אחרות בחיי?"

אדם שאינו יכול או אינו מוכן לבחון את עצמו ואת קשריו עם אחרים, יתקשה להפיק תועלת מהתהליך הקבוצתי.

אם כך, תהליך הקבלה לקבוצה פועל לרוב על דרך השלילה. זאת אומרת, רוב המטופלים יוכלו להפיק תועלת וערך רב מהתהליך הקבוצתי הדינמי, אך במידה ואחד מהרשומים מעלה מופיע באופן בולט אצל מועמד – אנו נשקול את התאמתו לתהליך הקבוצתי, מתוך רצון לספק לו את המענה ההולם ביותר לצרכיו הפסיכולוגיים. אנחנו בדופק מציעים תהליכי טיפול קבוצתיים במסגרת סדנאות להתפתחות אישית או קבוצות טיפול.

אם שקלת להתחיל תהליך מסוג זה, אנחנו מזמינות אותך לפנות אלינו לשיחת בירור צרכים: צור קשר.(יאלום, טיפול קבוצתי – תיאוריה ומעשה, כנרת זמורה ביתן)

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page