Search
  • dofek

חוכמה, מהי?

אומרים חוכמה יש בעולם, מהי חוכמה?

אם נסתכל על ההגדרה לחוכמה לפי המילון, נקבל: "חוכמה היא תכונה המתבטאת בהבנה מהירה יחסית לאחרים, והיכולת לנתח דברים מסובכים ולהגיע למסקנות הנכונות".

לדעתי, חוכמה היא היכולת לבחור לחיות את החיים נכון, כך שביומו האחרון של האדם על הכוכב הזה הוא יוכל להיזכר באוסף רגעי האושר שהוא צבר וברגעים בהם גרם אושר לאחרים סביבו.

הרי אם בסוף חיינו נזכור בעיקר את כל המשוואות הדיפרנציאליות שפתרנו, את כל הדוקטורטים שעשינו, את הכסף שצברנו - האם לא נתעצב נורא?

תהיו ערים כבר עכשיו לבחירותכם השונות במהלך היום-יום, כך שכשתגיעו לנקודת הסיום - תוכלו להגיד "ידעתי בדיוק איך אני צריכה לחיות את חיי".

מוזמנים להצטרף לקבוצה דינמית להתפתחות אישית, שתפתח מיד לאחר החגים, כדי לדייק את הרצונות שלכם בעולם הזה. במקרה הזה, אין מועדי ב'. פרטים נוספים בקרוב (אפשר להתעניין כבר בהודעה).

שיהיה שבוע נפלא, מלא בבחירות המקרבות אלינו את האושר ❤️4 views

להרשמה