top of page

התפתחות אישית באמצעות חלון ג׳ו-הארי

מהו חלון ג׳ו-הארי?

מדוע חשוב להבין מה ידוע לי על עצמי ומה ידוע לאחרים עליי?

ואיך אפשר להשתמש בכלי הזה להגברת האותנטיות, הקבלה העצמית וההתפתחות האישית?


במאמר זה נכיר את מודל חלון ג׳ו-הארי ונעמיק את ההתבוננות האישית שלנו בחיינו באמצעות תרגול מונחה

(זמן מומלץ לתרגול: שעה).
מהו חלון ג׳ו-הארי


חלון ג׳ו-הארי הוא מודל שפותח על ידי שני פסיכולוגים אמריקאים בשנות ה-50 (Joseph Luft & Harrington (Ingham ומאפשר לאנשים לקבל תובנה בנוגע למערכת היחסים שלהם עם עצמם ועם אחרים.

הטכניקה של חלון ג׳ו-הארי עוסק במודעות העצמית של הפרט ומאפשר להתייחס למגוון היבטים בחייו, כגון: תכונות, רגשות, מוטיבציה, יכולות ורצונות דרך ארבעה ״חלונות״ שעליהם נרחיב בהמשך. מדובר בכלי יעיל שיוצא מתוך הפרספקטיבה של היחיד על עצמו (מה ידוע לעצמי, לא ידוע לעצמי) ושל סביבתו (ידוע לסובבים, לא ידוע לסובבים).


ארבעת החלונות המטאפוריים, משתנים בגודלם בקרב אנשים שונים, כך שחלון שנחשב גדול יותר מעיד על תחום משמעותי יותר בחייו של האדם. אפשר להעזר במודל הזה במהלך טיפול קבוצתי או התערבות טיפולית פרטנית מתוך שימת דגש על גודלם היחסי של ארבעת החלונות והשינויים שחלים בהם לאורך התהליך בקרב כל משתתף ומשתתפת.ארבעת האיזורים


האיזור הגלוי/ האיזור הפתוח: אלו החלקים ההחשופים של האדם, בהם קיימת התאמה בין תפיסת היחיד את עצמו לבין תפיסת הסביבה לגבי התנהגותו. נהוג להתייחס לרכיבי האישיות שנמצאים באיזור זה, בתור החלקים המקובלים והמעובדים של האדם, שאינם מעוררים בו חשש או חרדה.

האיזור החבוי/ המסכה: באיזור זה הנוג למקם את הרגשות, התכונות והצרכים של האדם שהוא בוחר להסתיר מהסביבה, אם כתוצאה מחשש לביקורת ואם מחשש לערעור תדמיתו בעיני האחרים. נהוג לחשוב שההסתרה היא בריחה מן האמת, ניסיון להסוואה או השקעת מאמץ לשמירת הסוד.

להרחבה בנושא של זה, מומץ לקרוא את המאמר: על חוקי רגש.

האיזור העיוור/ נקודת העיוורון: באיזור זה נמקם את ההתנהגויות והמופעים של היחיד הגלויה לסביבתו, אך אינם ״ידועים״ לו. הדיון אודות הידיעה הוא מורכב ונע על הציר שבין חוסר מודעות וידיעה, לבין הכחשה או עיוות תפיסתי. לעיתים ישנה סביבה המאפשרת להמשיך לחיות בעיוורון (על מנת למנוע עלבון או פגיעה ביחיד) ולעיתים האדם איננו מסכים להביט ולראות נכוחה את מה שאיננו נעים לו.

האיזור הלא ידוע: תחום זה הוא מחוץ לתחום תפיסת היחיד וסביבתו. בתחום הזה נמצאים דברים שנסתרים גם מהיחיד וגם מהסובבים אותו. ניתן לחשוב על תחום זה בהקשרים של ״מה שטרם התגלה״. כך למשל תהליכי חיים כמו הורות, פותחים ערוצים נוספים בחייו של האדם שאילולא ההתנסות לא היו מתגלים.

תרגיל לחשיבה:

מזמינות אותך לקחת דף ועט ולשרטט לעצמך חלון ג׳ו-הארי בעל ארבע תיבות. עבור כל תיבה ניסחנו מספר שאלות מנחות להתבוננות פנימית.

זמן משוער לתרגול: שעה.

האיזור הגלוי / האיזור הפתוח:

האיזור החבוי / המסכה:

האיזור העיוור / נקודת העיוורון

האיזור הלא ידוע


הקשר של מרחב קבוצתי טיפולי לחלון ג׳ו הארי


התפיסה הרווחת בתחום הטיפול היא שיצירת התנאים לקבלת משוב ולגילוי עצמי מסייעת לאנשים למלא בצורה טובה יותר את הפוטנציאל הגלום בהם ובכך להשיג יותר, להגשים את עצמם ולקחת חלק פעיל יותר בחברה.


באמצעות בחינת המציאות, ואינטרקציה עם אנשים אחרים, ניתן לצמצם את האיזור העיוור וכן את האיזור החבוי.

כך למשל, בעבודה קבוצתית מתאפשר לנו ליצור מרחב בטוח בו ניתן לקבל ולתת משוב רגיש, יעיל ולא ביקורתי על ידי חברי הקבוצה שמסייע לצמצום התחום העיוור.

בנוסף, מתוך יצירה של מרחב שיש בו לגיטימציה לפתיחות ובחינת הנורמה ניתן לעבוד על תכני האיזור החבוי ולרכוש תובנה מחודשת בנוגע לתפיסת המציאות.

להרחבה בנושא של זה, מומץ לקרוא את המאמר: למה לי טיפול קבוצתי.


אצלנו בדופק מתקיימות התערבויות תהליכיות בקבוצה, המאפשרות חקירה עצמית בסביבה בטוחה ואינטימית בהנחיית מקצועית של אנשי טיפול ומנחי קבוצות מנוסים.


Comments


bottom of page