Search
  • dofek

גולף - נקודת מבט

Updated: Oct 9, 2019

את הבוקר הזה פתחתי באוויר הפתוח, בסביבה שופעת דשא ועצים. בידי שייק פירות צונן, ובליבי תהיות ומחשבות לגבי שפת גופם של שחקני הגולף שמולי.

על השחקן להצליח לקלוע את הכדור הקטן לתוך גומה בקרקע - תוך מס' מינימלי של חבטות בכדור. כמה ריכוז נדרש כאן, הפעלה מבוקרת של הגוף וקואורדינציה מדויקת.

אם יחבוט השחקן חזק מידי - בטח יפספס את המטרה, אם יחבוט חלש מידי - כנראה שיגיע לאותה תוצאה. נדרשת כאן רגישות רבה. בכל חבטה צריך השחקן למצוא מחדש את האיזון המדויק.

הוא מסתמך על ניסיון העבר שלו, נזכר בעוצמת החבטה האחרונה ובזהירות רבה מחשב את המסלול מחדש.

יכולים להתחבר לשחקן הגולף?

ספא גולף קיסריה Spa Golf Caesarea

0 views

להרשמה