Search
  • dofek

"אני והדימוי"

משתתפי סדנת אני והדימוי, כותבים: "אם בהתחלה הגעתי בציפייה לפתור בעיות או עניינים לא פתורים או לפחות לחפור בהם - היום הרגשתי שאני פשוט נהנה מהחברה הפתוחה, המשתפת והמורכבת-לכן-מרתקת. אם יש תובנות, ויש, הן מגיעות כבונוס על הדרך. כבר לא צריך סיבה כדי לבוא".

וגם -

"בואו נמשיך להתחבר לרגשות. אני אוהבת כל אחד מכם. משתפת שמשהו בי אחר היום. אני נינוחה יותר וגם עירנית יותר. אוהבת יותר וגם מעשית יותר. רואה יותר בחדות וגם מאפשרת לעצמי לנוח. אותנטית קוראים לזה?"

לאור בקשת הקבוצה, הסדנה הוארכה בעוד שני מפגשים.

הסדנה הבאה בנושא דימוי עצמי תפתח באמצע ינואר. החלה ההרשמה! פרטים נוספים בהמשך...

סדנה שמרחיבה את התודעה ואת הלב. תודה לכם, אתם מחזקים אותי בדרך ❤


5 views

להרשמה