Search
  • dofek

אהבה - קנאה

"שִׂימֵנִי כַחוֹתָם עַל-לִבֶּךָ כַּחוֹתָם עַל-זְרוֹעֶךָ כִּי-עַזָּה כַמָּוֶת אַהֲבָה קָשָׁה כִשְׁאוֹל קִנְאָה רְשָׁפֶיהָ רִשְׁפֵּי אֵשׁ שַׁלְהֶבֶתְיָה. מַיִם רַבִּים לֹא יוּכְלוּ לְכַבּוֹת אֶת-הָאַהֲבָה וּנְהָרוֹת לֹא יִשְׁטְפוּהָ.." (שיר השירים, ח-ו)

פסוקים אלה מעלים תובנות על כוחה העז של האהבה ובו זמנית על הסכנות הגלומות בכל קיצוניות. אהבה פירושה קרבה והקרבה לאחר. היא נותנת לנו תחושת משמעות, שייכות וחיבור. יחד אליה לעתים מתלווה גם רגש שלילי כגון קנאה, אשר מגבילה את האהוב ומייסרת את האוהב.

בשיר השירים תיאורי עוצמת האהבה חזקים ומבהילים - "רשפי אש" = ניצוצות ולהבות. מצד אחד, הפסוק מדבר על מים ומצד שני על אש. הלהט שבאש הקנאה יכולה להיות גם חיובית וגם שלילית. אש יכולה לסמל תאווה, כעס, שריפה ומצד שני אור וחום.

הקנאה מוכרת לכולנו ושכיחה במיוחד ברוב מערכות היחסים בחיינו. לעתים אנו מתבלבלים בינה לבין אהבה, ומרגישים כי בלעדיה - האהבה אינה קיימת. עם זאת, כאשר ישנה קנאה - אין אמון. ומהי אהבה ללא אמון?

אהבה לעצמנו, אהבה רומנטית, אהבה חברית. בכל אחת מאלה הקנאה יכולה להתעורר. כמה מקום אנחנו נותנים לה? במה היא משרתת אותנו? מתי בפעם האחרונה שאלנו אותה מה היא צריכה ובשביל מה היא כאן?

36 views

להרשמה