Image by Priscilla Du Preez

הקבוצות והסדנאות מתקיימות בהתאם להנחיות משרד הבריאות

סדנאות התפתחות אישית לארגונים

הסדנאות של דופק להתפתחות אישית מאפשרות לכל אדם להכיר ולחקור את עצמו במרחב התוך אישי והבין אישי, לבחון את מנעד הרגשות שלו, את הדרך בה הוא מגיב לאתגרי החיים ואת האופן בו הוא מקיים מערכות יחסים עם הסביבה. 

השתתפות בסדנאות להרחבת התודעה עוזרת לשמור על קו רציף של תקשורת עם עצמנו, הרחבת המודעות העצמית,
חיבור למשמעות וצרכים פנימיים והתפתחות אישית מתמדת.

סדנאות לעובדים מיועדות לשפר את איכות חייהם, ליצור חיבור אישי בינם לבין הארגון, ולשיפור מיומנויות העובדים, כגון – יצירת סביבת עבודה קרובה, שיפור מערכות היחסים בצוות, שיפור מיומנויות התנהגותיות, דיוק מטרות רצונות וצרכים ועוד.
מטרת הסדנאות הינה למקסם את ביצועי העובדים ובכך את ביצועי הארגון. 

המושג WORK-LIFE BALANCE הפך לשגור לא בכדי. העובדים בימנו מצפים לקיים שגרת חיים מאוזנת המשלבת גם מימוש עצמי וגם התפתחות מקצועית. אנחנו מאמינים שכל ארגון יכול לאפשר את האיזון הזה עבור העובדים בכך שיאפשר להם לשתף את שעל לבם, ולבצע חשיבה משותפת הפועלת לטובת העצמי והארגון גם יחד.