Giving a Speech

הרצאות

Applying Makeup

המראה ואני

הרצאת השראה

הרצאת השראה - מתאימה לעמותות, בתי ספר, מוסדות חינוך, מתנ"סים, מרכזי צעירים והורים. 

שם המרצה: עו"ד אורן ראובן לב

ניתן להזמין את ההרצאה

Image by Francisco  Moreno

דרכי התמודדות עם מצבי דחק

"הזמן הטוב ביותר להירגע הוא כשאתה בטוח שאין לך זמן לזה" (סידני האריס)

הרצאת העשרה - מתאימה לעמותות, ארגונים, חברות, בתי ספר, מפגשים חברתיים, מתנ"סים ועוד

שם המרצה: שירה אלמושנינו

ניתן להזמין את ההרצאה

3359.jpg

הקשר שבין יצירתיות והפרעה נפשית

"אין גאון אמיתי ללא תערובת של שיגעון"

(אריסטו)

הרצאת העשרה - מתאימה לעמותות, ארגונים, חברות, בתי ספר, מפגשים חברתיים, מתנ"סים ועוד

שם המרצה: שירה אלמושנינו

ניתן להזמין את ההרצאה

לוגו מתוקן -  שקוף דופק.png