"אין גאון אמיתי ללא תערובת של שיגעון" (אריסטו)

הקשר שבין יצירתיות והפרעה נפשית

שם המרצה: שירה אלמושנינו

ניתן להזמין את ההרצאה

"הזמן הטוב ביותר להירגע הוא כשאתה בטוח שאין לך זמן לזה" (סידני האריס)

דרכי התמודדות עם מצבי דחק

שם המרצה: שירה אלמושנינו

ניתן להזמין את ההרצאה

משחקי המר(א)ה 

הרצאת השראה

ניתן להזמין את ההרצאה

שם המרצה: אורן ראובן לב

להרשמה